lördag 15 mars 2014

FEMICIDIO-HONDURAS: Var 13:e timma mördas en kvinna i HondurasTEGUCIGALPA / FLAMMAN / 2014-03-13 / I Honduras har 2852 kvinnor mördats under de senaste åtta åren. Sedan 2005, då 151 kvinnor mördades, ökade siffran till 606 för 2012.
Det konstaterar i en rapport det SIDA-stödda Observatoriet mot våldet på Honduras Nationella Autonoma Universitet (UNAH).
För oss som lever och arbetar i Honduras och lyssnar och ser på nyheterna är det ständigt närvarande. Det obegripliga våldet mot kvinnor, som sedan militärkuppen i juni 2009 ökade med 50 procent. Men det handlar inte bara om det fysiska våldet utan även om ett strukturellt våld, menar de autonoma chilenska feministerna:
– Vi talar om det strukturella våldet mot kvinnor. Det handlar om arbetet, på gatan, i staden, i samhället. Vi talar om femicidio, sexuella övergrepp, slag, förnedranden, hån, fördomar och förakt. Men även förföljelse, rasism, kolonialism och utarmning av kvinnor och flickor [1].
I Spanien, med nära 50 miljoner invånare, förfäras den allmänna opinionen av siffrorna för kvinnomorden. Mellan 2002-2012 mördades 700 kvinnor, 70 per år.

”Dödens Triangel”

I ”Dödens Triangel”, Guatemala (15 milj/inv), El Salvador (6,2 milj/inv) och Honduras 8,2 milj/inv) är siffrorna dramatiska. I Guatemala registrerades 842 kvinnomord 2010 och 2012 uppgick de till 664. I El Salvador mördades 321 kvinnor år 2012. I Honduras mördades 606 kvinnor 2012.
På kontoret hos kvinnoorganisationen Visitacion Padilla i Honduras´ huvudstad Tegucigalpa träffar Flamman Gladys Lanza. Hon säger att de mördade kvinnorna påträffas allt oftare i svarta påsar, nakna, styckade och bär spår av bestialisk tortyr.
Är det ett resultat av militariseringen av samhället efter militärkuppen?
– Ja, så är det. Det handlar om en allmän ökning av våldet. Det är inte bara våld mot kvinnorna. De förlorar också sina tillkämpade rättigheter på alla nivåer, säger Lanza.

Lagstiftad deltid

Den tidigare stridbara fackföreningsledaren Lanza ger exempel på hur den nuvarande president Juan Orlando Hernandez genomförde en kontrareform och gav arbetsgivarna möjligheten att anställa personal på en halv arbetsdag. Det fick till följd att arbetsgivarna avskedade tiotusentals heltidsanställda som anställdes på halva arbetstiden men utan socialföräkringar, övertidersättning och så vidare. Detta drabbade skoningslöst kvinnorna och framför allt de ensamstående med barn.
Under den störtade president Manuel Zelayas regering fick åklagarmyndighet uppgiften tränga in på djupet i problematiken med det interfamiljära våldet. Det juridiska skyddet förstärktes märkbart men rättigheterna raserades av militärkuppen på samma sätt som det ansedda Nationella Kvinnoinstitutet som stängdes.
– Nu har kongressen triumferat igenom en lag som förbjuder och bestraffar medier eller andra att publicera namnen på de män som dömts för interfamiliärt våld. Och det är ganska logiskt eftersom vi, i våra undersökningar och anmälningar från kvinnor, kan konstatera att en majoritet av kongressledamöterna som är män också är kvinnoförgripare.
I Honduras döms en kvinnomördare till 30-40 års fängelse. Men straffriheten är nästan total, säger Gladys Lanza.
Dick Emanuelsson

Vad är Femicidio?

Uttrycket användes av USA-feministen Diana Russell 1976 på en internationell tribunal i Bryssel som ett extremt våld och mord mot kvinnor.
1992 vidareutvecklade Russell i sällskap med Jill Radford ordet Femicidio och inkluderade en mängd faktorer av våld mot kvinnor som verbala övergrepp, våldtäkt, tortyr, sexuellt slaveri, incest, interfamiliärt barnsex, psykologisk aggression och en rad andra former för extremt våld mot kvinnor.
I Latinamerika och främst Centralamerika, fortsätter debatten om termen Femicidio. I en undersökning av den honduranska feministen Laurie Sanz, konstaterar denna sju teman som orsaken till Femicidio:
1.      Svartsjuka som är det vanligaste skälet.
2.      Machismo.
3.      Alkohol och droger.
4.      Mannen anser att kvinnan är hans egendom. ”Om hon inte är min ska hon inte vara någon annans heller”!
5.      Kvinnan gör slut och han vill tvinga henne tillbaka med våld.
6.      När kvinnan inte förser mannen med pengar till exempel för spritmissbruk.
7.      Hämnd mellan medlemmar i kriminella gäng som “maras” eller annan form av organiserad brottslighet som narkotikahandel, vanlig i Centralamerika. Oftast torteras, våldtas eller styckas kvinnan för att undvika spår av identitet.
I Honduras, säger Sanz, finns det också ytterligare en faktor som dramatiskt har intensifierat Femicidion i landet och det statskuppen i juni 2009. Det finns ett utbrett politiskt våld som har relation i form av polisvåld och en statlig terrorism som slår över både män som kvinnor.
Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar